Home Up News Grand Prix Balkan folk fest 2018 Contact Foundation Balkan folk fest Sponsors CONCERT SCHEDULE

Concert in Concert hall Festival & congress centre Varna, Bulgaria

18.06. (children) and 19.06.2018.

08.06. 2018. - 01.09.2018.

CONCERT SCHEDULE

Festival & congress centre Varna  

3th

Balkan folk fest

MASTER CLASS

 

Обществена организация с нестопанска цел

FOUNDATION BALKAN FOLK FEST      Organization Profile: Non government - non profit organization

 Home
Up
News
Grand Prix
Balkan folk fest 2018
Contact
Foundation Balkan folk fest
Sponsors
CONCERT SCHEDULE

Media

Sponsor's:

 

 

 

ЗА НАСЗА МАСТЪР КЛАСАПРЕПОДАВАНЕПРЕПОДАВАТЕЛИПРОГРАМАЗАЯВКАГАЛЕРИЯМЕДИИ

 

 

Трета Славянска Етномузикологична среща с откриване на 27.06.2017 г. във Фестивален и Конгресен център - Варна. След Гърция 2015 г., Сърбия, Босна и Херцеговина 2016 г., това е трета среща на експерти за Славянски обичаи, танци и музика.

в зала 4 (зала Пресцентър) във Фестивален и Конгресен център Варна. Откриването включва известни професори и гости.

Всеки професор държи до 15 мин. уводна реч.

Детална програма доноси програмен савет на 01.04

от 27.06.2017 г. до 11.07.2017 г. 

26.06.2017 г. пристигане на първите групи участници и преподаватели;

27.06.2017 г.:

           откриване от 10:00 до 13:00 часа

           Пауза за обяд от 13:00 до 14:00 часа.

           От 14:00 часа до 18:00 часа презентация на екипи от България и концерт певчески групи;

           За всички участници след 18:00 часа се представя обичай Нестинари на локация, която ще се определи по-късно.

28.06.2017 г. програмата се провежда на 2 места зала 4 във ФК-Варна и зала Фондация в ж.к. Чайка.

           От 10:00 до 18:00 часа преподават преподаватели, които се редуват по график, който ще се изготви допълнително и концерт певчески групи и свирене на български традиционални инструменти гайда и кавал.

29.06.2017 г. програмата се провежда на 2 места зала 4 във ФК-Варна и зала Фондация в ж.к. Чайка.

           От 10:00 до 18:00 часа преподават преподаватели, които се редуват по график, който ще се изготви допълнително и концерт певчески групи и свирене на български традиционални инструменти гайда и кавал.

           След 18:00 часа преподавателите и участниците пред залата ФК-Варна ще покажат за туристите и Варненските ансамбли някои танци, характерни за своята държава, напр. от Гърция сиртаки.

30.06.2017 г. смяна, пристига втора група млади таланти и нови професори, които ще работят с младите таланти.

От 01.07.2017 г. до 07.07.2017 г. обучение на млади таланти. Концерти в зала Фондация, ж.к. Чайка. Вход бесплатен.

08.07.2017 г. първи финален концерт в зала 1 на Фестивален и Конгресен център, Варна.

09.07.2017 г. подготовка за концерт.

10.07.2017 г. втори финален концерт в зала 1 на Фестивален и Конгресен център, Варна.

11.07.2017 г. изпращане на групите.

За периода на Фестивала на участниците освен пеене и танци, ще бъде показано свирене на български традиционални инструменти гайда и кавал.
26.06. - 30.06
27.06. - 10 ч Официално откриване
27,28,29,

9 - 13 ч

14 - 18 ч

ЗАЛА ФКЦ ЗАЛА 4 (ЗАЛА ПРЕСЦЕНТЪР) вход през английски двор

Адрес: Фестивален и конгресен център, бул. "Сливница,  № 2

ЗАЛА ЦЕНТЪР ЗА ТРАДИЦИИ

Адрес: Чаика, бл.54г

Зала 4 /Пресцентър/      

 

27.06. - 12.07.

  ЗАЛА ФКЦ ЗАЛА 4 (ЗАЛА ПРЕСЦЕНТЪР) вход през английски двор

Адрес: Фестивален и конгресен център, бул. "Сливница,  № 2

ЗАЛА ЦЕНТЪР ЗА ТРАДИЦИИ

Адрес: Чаика, бл.54г

 

Зала 4 /Пресцентър/      
27.06. - 11 ч

Официално откриване

27.06. - 13 ч

МАЙСТОРСКИ КЛАС Хореографи,

О преподават преподаватели, които се редуват по график, който ще се изготви допълнително и концерт певчески групи и свирене на български традиционални инструменти гайда и кавал.

28.06. -

МАЙСТОРСКИ КЛАС Хореографи,

От 10:00 до 18:00 часа преподават преподаватели, които се редуват по график, който ще се изготви допълнително и концерт певчески групи и свирене на български традиционални инструменти гайда и кавал.

29.06. -

МАЙСТОРСКИ КЛАС  Хореографи,

От 10:00 до 18:00 часа преподават преподаватели, които се редуват по график, който ще се изготви допълнително и концерт певчески групи и свирене на български традиционални инструменти гайда и кавал.

30.06. -

МАЙСТОРСКИ КЛАС - МЛАДИ ТАЛАНТИ (Руководител: Проф. Бора Талевски )

01.07.-09.07.

09 ч - 19 ч МАЙСТОРСКИ КЛАС

10.07. Концерт ЗАЛА ФКЦ ЗАЛА 1
12.07. Концерт ЗАЛА ФКЦ ЗАЛА 1
 

 КОНЦЕРТ - CONCERT

08.07. 19ч
10.08. 19ч

Трета Славянска Етномузикологична среща с откриване на 27.06.2017 г. във Фестивален и Конгресен център - Варна. След Гърция 2015 г., Сърбия, Босна и Херцеговина 2016 г., това е трета среща на експерти за Славянски обичаи, танци и музика. Детална програма доноси програмен савет на 01.04

Send mail to balkanfolkfest@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1995 - 2018 FOUNDATION BALKAN FOLK FEST
Creative Commons License
Balkan folk fest by Dusan Miljkovic is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.balkanfolkfest.com/
Last modified: 01/30/18