Home Up News Grand Prix Balkan folk fest 2018 Contact Foundation Balkan folk fest Archive Sponsors CONCERT SCHEDULE

Concert in Concert hall Festival & congress centre Varna, Bulgaria

18.06. (children) and 19.06.2018.

08.06. 2018. - 01.09.2018.

CONCERT SCHEDULE

Festival & congress centre Varna  

3th

Balkan folk fest

MASTER CLASS

 

Обществена организация с нестопанска цел

FOUNDATION BALKAN FOLK FEST      Organization Profile: Non government - non profit organization

 Home
Up
News
Grand Prix
Balkan folk fest 2018
Contact
Foundation Balkan folk fest
Archive
Sponsors
CONCERT SCHEDULE

Media

Sponsor's:

 

 

 

About masterclass

Идеа е да направиме едно училище на православното културно наследство

Майсторски клас, оригинален метод на обучение и специфично обучение за подобряване на практическите умения, проведено от наши специалисти за млади лица, които са достигнали достатъчно ниво на аматеризам и професионализъм в област музике, фолклора и кореографие.

Майсторски клас е проектирана за групи от 10-30 участници

Фондацията има две цели: първо, да се създаде архив на майсторски класове, и второ, да ги предоставят чрез интернет за ансамбли от цял свят

 

Misija BALKAN FOLK FEST – MASTERKLAS, je usmerena ka obuci MLADIH talenata i stvaranju umetnika 21. veka, što podrazumeva sveobuhvatan umetnički razvoj upotpunjen znanjima iz IT-ja. Masterklas spaja umetnost i tehnologiju kako bi studentima pružio praktična i primenjiva znanja.

Mission BALKAN FOLK FEST - MASTERCLASS is aimed at training young talents and creating a 21st-century artists, including a comprehensive artistic development complemented knowledge in IT. Masterclass combines art and technology to provide students with practical and applicable knowledge.

Send mail to balkanfolkfest@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1995 - 2018 FOUNDATION BALKAN FOLK FEST
Creative Commons License
Balkan folk fest by Dusan Miljkovic is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.balkanfolkfest.com/
Last modified: 01/30/18